1. Sumarul circumstanțelor de fapt Consiliului Concurenței (CC) în decizia sa a constatat că AD